TECH.track
IT.track
08:30 - 09:30

Registracija sudionika

09:30 - 09:45

Službeno otvorenje konferencije

09:45 - 10:45

Otkriće i mjerenje Higgsovog bozona

Ivica Puljak

The Experience Economy

Anamarija Mlinarić
10:45 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 12:00

Nove tehnologije i trendovi u industriji

Berislav Korpar i Tomislav Ščrbak

Kontejnerizacija i verzioniranje baze podataka

Željko Lenić
12:00 - 13:00

Pametna zgrada - pametna mreža - pametni grad

Mario Vašak

Working @ Google

Davor Karašić
13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 15:00

Digitalni tragovi koje ostavljamo iza sebe

Marko Rakar

Payment Services Directive 2

Slobodan Lošić
15:00 - 15:15

Pauza za kavu

15:15 - 16:15

IRON BULL: Od ideje do startupa godine

Mario Jukić

Recurring events on Elixir (the naive approach)

Vedran Hrnčić
16:15 - 17:15

Može li nuklearna energija spasiti planet?

Hrvoje Grganić i Paulina Dučkić

Dan u životu data centar sistemaša

Goran Đoreski
17:15 - 17:30

Zatvaranje konferencije

18:00 - ∞

After party - O'ka Pub

LOKACIJA B:IT.CON 2019
Antuna Branka Šimića 1, prostorije Veleučilišta u Bjelovaru

Organizator

Veleučilište u Bjelovaru

Suorganizatori

Grad Bjelovar

Tech43

Tehnološki park Bjelovar

Glavni pokrovitelj

Grad Bjelovar

Zlatni sponzori

Sponzori

Designed by EventCode